Vítejte na stránkách MŠ Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

obsah stránkyAnotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností.

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.


Projekt „Podpora MŠ Libotov III je spolufinancován Evropskou unií“

Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVybrali jsme tyto šablony:

Práce chůvy v mateřské škole

Realizovaný projektový den 

Projektový den ve výuce ( povinná aktivita)


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020847
Identifikace žádosti (Hash): 1rFCc0P
Zkrácený název projektu: Podpora MŠ Libotov III

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3
OP
Název projektu CZ: Podpora MŠ Libotov III
Název projektu EN: Support of The Nursery School Libotov III

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12,00


publikováno: 18. 10. 2021 21:31, ředitelka ředitelka