Vítejte na stránkách MŠ Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát, 

chci se smát, 

chci si školky užívat. 

Společně vše dokážeme, 

protože se rádi máme.


" Tak jako strom roste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny, tak i naše MŠ povede děti k tomu, aby se rozvíjely po všech směrech tak, jak roste koruna stromu. Aby jim bylo poskytnuto dostatek láskyplné péče s ohledem na individuální potřeby a získaly co nejvíce vědomostí a dovedností -měli silné základy -„kořeny“, pro další životní etapu -školua to vše s úsměvem a radostí ve tváři."

  • učitelka: Jana Hlavová, Bc. Barbora Menclová
  • ředitelka: Bc. Barbora Menclová
  • asistentka: Iva Štěpánová
  • provozní zaměstnanec : Ilona Pečenková

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2020/2021 je zapsáno v naší třídě celkem 15 dětí, z toho 11 chlapců a 4 dívky. Jedná se o věkově smíšenou třídu, nově bylo přijato 5 dětí, většina z nich nepřekročila v době nástupu hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Jana Hlavová, Barbora Menclová které spolupracují na programu výchovné a vzdělávací činnosti. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci a společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Důležitý je pro nás rozvoj ve všech oblastech a příprava na další životní etapu - školu. 

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči. 

publikováno: 10. 10. 2020 21:16, ředitelka ředitelka