Vítejte na stránkách MŠ Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

 Přihlašování a odhlašování stravy


1.    Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.    Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

3.    Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

4.    Odhlášky stravy se provádějí den předem ústně v mateřské škole nebo telefonicky na tel. čísle 735 039 170 také SMS, nejpozději do 12:00 hodin. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se pro účely stravování považuje za pobyt v MŠ, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za běžnou cenu. Od druhého dne neomluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ propadá cena potravy.

5.    Výdej do jídlonosičů v první den nemoci. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti – nejčastěji nemoci – nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:00 do 11:30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče

 které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti.

7.    Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:30 hod.  

8.    Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

9.    Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.

publikováno: 31. 5. 2021 17:31, OI Admin