Vítejte na stránkách MŠ Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBOTOV


Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Jsme malá útulná jednotřídní školka uprostřed malebné vesničky Libotov, ve které je vytvořeno klidné, pohodové prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které pomáhají k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjí jejich kreativitu a podporují rozvíjení sociálních vztahů. 


S ohledem na individualitu každého dítětem je naším cílem: 

- respektovat jedinečnost každého dítěte

- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

- podporovat děti v jejich spontánnosti a samostatnosti

- podporovat dětská přátelství, vzájhemnou důvěru, solidaritu

- podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět

- rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se

- zapojovat rodiče do dění v MŠ 

- rozvíjet děti v aktivitách, které děti baví, kde jsou aktivní, objevují, zkoumají, prakticy poznávají

Cílem naší práce je rozvíjet zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. 


Snažíme se vytváře klidné, pohodové prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů. 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu -  podle kterého je vytvořen Školní vzdělávací program " Kouzelný strom poznání" . Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ přirozeného poznávání. 

Účastníme se různých akcí v obci -  oslavy svátků, kulturních a sportovních akcí, vytváříme akce pro rodiče, které se uskutečňují v MŠ, každý měsíc máme v MŠ barevný den - zaměřený na jednu danou barvu, navštěvujeme DDM Dvůr Králové, jezdíme do ZOO Dvůr Králové, do Městské knihovny Slavoj,spolupracujeme se ZŠ Dubenec,  navštěvujeme kulturní akce v Hankově domě atd. Každý měsíc se snažíme, aby měly děti reálný a neobvyklý zážitek podle daného tématu. 

Veškeré snažení všech našich zaměstnankyň školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené, aby každý den odcházely domů s úsměvem a radostí ve tváři a byly plné krásných zážitků a nových vědomostí a dovedností.

publikováno: 29. 9. 2020 08:49,